top of page

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

UVJETI KUPNJE PUTEM INTERNET TRGOVINE “ONLINE SHOP AROMA ISTRE”

1. OPĆE ODREDBE

Nositelj svih prava na internet domeni www.aromaistre.com je tvrtka BEL SOLUTION J.D.O.O. Korištenjem usluge Online Shopa Aroma Istre i svih pridruženih stranica na domeni www.aromaistre.com smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Online Shopa Aroma Istre, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Online Shopa Aroma Istre, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Online Shopa Aroma Istre je tvrtka BEL SOLUTION J.D.O.O., Mušalež 124, 5240 Poreč – Parenzo, Hrvatska, OIB: 32778923234

Korisnike stranica upućuje se da se prethodno kupovini upoznaju sa Uvjetima prodaje, te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. BEL SOLUTION J.D.O.O. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

BEL SOLUTION J.D.O.O. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Online Shopa Aroma Istre u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Isto tako, BEL SOLUTION J.D.O.O. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Online Shopa Aroma Istre u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Online Shopa Aroma Istre odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Online Shopa Aroma Istre od maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a BEL SOLUTION J.D.O.O. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni www.aromaistre.com u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Online Shop Aroma Istre (odnosno BEL SOLUTION J.D.O.O.) se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.aromaistre.com. Online Shop Aroma Istre zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

*** Slike proizvoda na Online Shopu Aroma Istre su ilustrativne prirode i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, te kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove. Online Shop Aroma Istre će nastojati na web stranicama www.aromaistre.com objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

2. ONLINE KUPOVINA PUTEM “ONLINE SHOPA AROMA ISTRE”

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu BEL SOLUTION J.D.O.O. za sklapanje Ugovora, te korisnik kao Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i tvrtke BEL SOLUTION J.D.O.O., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Registracijom u Online Shopu Aroma Istre i/ili prijavom na Newsletter, korisnik daje suglasnost da ga Online Shop Aroma Istre u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik se može u svakom trenutku predomisliti i odjaviti se sa liste primatelja Newslettera.

Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Online Shopa Aroma Istre uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) toga proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe u Online Shopu Aroma Istre, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom i telefona s ljudskim posredovanjem. Korisnik je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail korisnika biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na domeni www.aromaistre.com , a uz svaki proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda, cijeni.

Sve cijene proizvoda na web stranicama www.aromaistre.com izražene su sa uračunatim PDV-om. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti kupnje. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu BEL SOLUTION J.D.O.O. na jedan od slijedećih načina:

– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Online Shopa Aroma Istre,
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Online Shopa Aroma Istre,
– odabirom plaćanja i dovršenjem/izmjenom narudžbe putem telefonom na +385 91 880 98 82 od ponedjeljka do petka od 8-16 sati (ostale upite slati na mail aromaistre@gmail.com ili na mail belsolution.cosmetics@gmail.com).

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, BEL SOLUTION J.D.O.O. zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i tvrtke BEL SOLUTION J.D.O.O. zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti elektronički omogućen pregled i/ili na adresu e-pošte dostavljen email koji sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14), ovi Uvjet, te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik/Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti BEL SOLUTION J.D.O.O. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na BEL SOLUTION J.D.O.O., Mušalež 124, 52440 Poreč - Parenzo, Hrvatska) ili elektroničkom poštom na: aromaistre@gmail.com, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama Online Shopa Aroma Istre u rubrici Uvjeti prodaje Kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju BEL SOLUTION J.D.O.O. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada BEL SOLUTION J.D.O.O. odnosno Online Shop Aroma Istre zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca BEL SOLUTION J.D.O.O. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.
Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu BEL SOLUTION J.D.O.O. (za Online Shop Aroma Istre), Mušalež 124, 52440 Poreč - Parenzo,  Hrvatska, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je BEL SOLUTION J.D.O.O. odnosno Online Shopu Aroma Istre, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti tvrtki BEL SOLUTION J.D.O.O. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio BEL SOLUTION J.D.O.O. o jednostranom raskidu Ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPNJI PROIZVODA I USLUGA

UVJETI PROCESA KUPOVINE

Osnovne karakteristike proizvoda, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod. Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). Sve cijene proizvoda i usluga ponuđenih na stranicama www.aromaistre.com obuhvaćaju PDV.

BEL SOLUTION J.D.O.O. tretira odabrane proizvode u košarici registriranog ili neregistriranog korisnika kao narudžbu, te zadržava pravo otkazati ju iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, osoblje Online Shopa Aroma Istre će uz navođenje razloga o navedenom obavijestiti korisnika na njegovu e-mail adresu ili putem upisanog kontakt telefona.
Ukoliko Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju kupac može kontaktirati Online Shop Aroma Istre na: aromaistre@gmail.com ili na telefonski broj +385 91 880 98 82 od ponedjeljka do petka od 8-16 sati, kako bi djelatnici provjerili je li narudžba zaprimljena.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, korisnik/Kupac (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio na znanje informacije objavljene na domeni www.aromaistre.com i njenim podstranicama, odnosno: ime, tvrtka ili naziv, matični broj i sjedište Trgovca načinima na koje može iznijeti svoje prigovore; informacije i proizvodima koji se nude, te njihovu nazivu, glavnim svojstvima kao i cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja; informacije o troškovima dostave proizvoda; kao i informacije o načinu plaćanja, te načinu i roku isporuke proizvoda.

Online Shop Aroma Istre (BEL SOLUTION J.D.O.O.) je obvezan dostaviti korisniku/Kupcu (u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) potvrdu prethodno navedenog sadržaja u pisanom ili nekom drugom dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Pristajanjem na ove Uvjete, korisnik/Kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe.

NAČIN PLAĆANJA

Cijene proizvoda istaknute su uz sami proizvod i vrijede za sve oblike plaćanja. Sve cijene su s iskazanim PDV-om.

Kupac plaćanje može realizirati na sljedeće načine:
• pouzećem putem GLS kurirske službe. Pouzećem šaljemo samo na područje Republike Hrvatske.
• općom uplatnicom ili virmanom, nakon zaprimljene narudžbe, a za vrijeme radnog vremena, šaljemo Vam ponudu na Vašu e-mail adresu na temelju koje ćete platiti u bilo kojoj banci, pošti, FINA-i ili internet bankarstvom.

Kod plaćanja kreditnom karticom transakcija se najprije prosljeđuje na predautorizaciju, a konačna autorizacija obavlja se tek kada se utvrdi dostupnost svih naručenih proizvoda. Ako je narudžba ispravno zaprimljena, BEL SOLUTION J.D.O.O. će elektroničkim putem u obliku e-pošte obavijestiti Kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je proizvod naručen.

U slučaju da BEL SOLUTION J.D.O.O. ne može isporučiti naručeni artikl, kupac dobiva obavijest da je rezervirani iznos storniran, a banka koja je rezervirala iznos za autorizaciju stornirani iznos vraća Kupcu. Ako naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, ili je narudžbu moguće samo djelomično kompletirati BEL SOLUTION J.D.O.O. će obavijestiti Kupca o proizvodima koji trenutačno nisu raspoloživi, te ga izvijestiti o roku u kojemu je moguće proizvode dostaviti. Kupac može odlučiti hoće li odustati od kupnje u cijelosti, hoće li kupiti samo trenutno raspoložive artikle, ili će čekati da se cijela narudžba kompletira. Ako je proizvod naručen, a kao način plaćanja odabrana opća uplatnica ili plaćanje gotovinom, BEL SOLUTION J.D.O.O. se obvezuje rezervirati proizvod u trajanju od 5 radnih dana. Nakon isteka toga roka, BEL SOLUTION J.D.O.O. ne jamči raspoloživost proizvoda


Kupac izvan Republike Hrvatske plaćanje može izvršiti samo putem kreditnih i debitnih kartica, ili putem ponude (transakcijski).

CIJENA I UVJETI DOSTAVE

Na svakoj zaključenoj narudžbi naznačena je cijena dostave. Cijena dostave nije uključena u cijenu proizvoda. Kupljeni proizvodi mogu se dostaviti na području Republike Hrvatske, kao i u inozemstvu, prema uvjetima koji vrijede za svako područje dostave.

Troškovi dostave proizvoda naručenih u Online Shopu Aroma Istre na području Republike Hrvatske su sljedeći:

• narudžbe do 500,00 kn plaćaju se po tarifi od 37,50 kn
• narudžbe iznad 500,00 kn imaju BESPLATNU DOSTAVU

Svi proizvodi dostavljaju se putem kurirske službe GLS link: https://gls-group.eu/HR/hr/home . Obrada narudžbe traje do 4 dana, a rok isporuke je do 10 radnih dana od dana zaprimljene uplate.

U rok isporuke uključen je i dan obrade narudžbe, vrijeme potrebno za kompletiranje i pakiranje proizvoda, te isporuku paketa od strane dostavne službe. Za pošiljke adresirane na otoke i manja mjesta rok za uručenje može se produljiti zbog posebnog reda vožnje.

Za veliku količinu naručenih proizvoda rok isporuke je do 4 tjedna u što se uključuje i dostava u inozemstvo.
Dostava za inozemstvo se naplaćuje po cjeniku GLS-a.
Proizvodi će biti složeni i zapakirani na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda. Dostava se obavlja prema uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi. Ako se proizvod koji je upućen Kupcu odnosno Primatelju vrati BEL SOLUTION J.D.O.O. jer dostavna služba nije uspjela izvršiti dostavu, Kupac će o tome biti obaviješten e-poštom te će mu biti ponuđene sljedeće mogućnosti:

Da se naručeni proizvod na zahtjev Kupca ponovno dostavi na adresu Kupca odnosno Primatelja ili da naručeni proizvod preuzme na adresi Bel Solution j.d.o.o., Mušalež 124, 52440 Poreč, uz plaćanje transporta i vraćanja u Bel Solution j.d.o.o. po cijeni od 75,00kn, te dodatno za još jedan transport ukoliko Kupac želi primiti proizvod putem kurirske službe.

ZAMJENE, REKLAMACIJE I PRIGOVORI, TE MATERIJALNA ODGOVORNOST

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u slučaju:

• Isporuka robe koja nije naručena
• Isporučena roba koja je oštećena ili nepotpuna, a da to nije uzeto u obzir, zbog našeg nenamjernog previda, kod formiranja prodajne cijene

Rok za podnošenje reklamacije je 8 dana od primitka paketa.
U slučaju zahtjeva za povratom robe iz opravdanih razloga, kupac je dužan uputiti pisani prigovor tvrtci Bel Solution j.d.o.o.i to e-mailom na aromaistre@gmail.com ili preporučenom pošiljkom na adresu: BEL SOLUTION J.D.O.O., Mušalež 124, 52440 Poreč.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju kupac ima prigovor, u prigovoru se mole kupci da navedu broj narudžbe ili broj računa. Bel Solution potvrdit će primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor po čl.10.st.5. Zakona o zaštiti potrošača mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.
U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za neoštećeni i valjani proizvod, a koji nije nastao slijedom rukovanja u transportu za koji je odgovoran GLS.

Korisnik/Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Bel Solution j.d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na već gore navedenu adresu ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Bel Solution zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Bel Solution može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena u izvornom stanju, bez tragova korištenja.

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na Bel Solution j.d.o.o., bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

3. ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA/KUPACA

Online Shop Aroma Istre se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Online Shopa Aroma Istre, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Online Shop Aroma Istre može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Online Shopu Aroma Istre. Online Shop Aroma Istre (BEL SOLUTION J.D.O.O.) nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, a ukoliko navedeni nisu u domeni Online Shopa Aroma Istre (BEL SOLUTION J.D.O.O.). Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka o tome treba u najkraćem roku obavijestiti Online Shop Aroma Istre (BEL SOLUTION J.D.O.O.) na e-mail adresu: aromaistre@gmail.com
Online Shop Aroma Istre će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga Online Shopa Aroma Istre. Online Shop Aroma Istre prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Online ShopaAroma Istre bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Online Shop Aroma Istre prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika i o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Online Shop Aroma Istre će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Online Shopa Aroma Istre od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Online Shop Aroma Istre će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge.

4. PRIVATNOST PODATAKA

Online Shop Aroma Istre na svojim stranicama posjetiteljima nudi alate za kontrolu korištenja vlastitih osobnih podataka. Ako imate bilo kakvih pitanja ili specifičnih zahtjeva, obratite se izravno našem službeniku za zaštitu podataka, putem Centra privatnosti.

Niti jedan podatak sadržan na ovoj stranici ne može se smatrati liječničkim savjetom ili preporukom. BEL SOLUTION J.D.O.O. pridržava pravo izmjene bilo kojeg ili svih podataka sadržanih na ovoj mrežnoj stranici bez davanja bilo ikakve prethodne obavijesti. Ova mrežna stranica i njezin sadržaj zaštićeno su vlasništvo BEL SOLUTION J.D.O.O. Sva prava pridržana. Pristupom na ovu mrežnu stranicu i pregledom njezinog sadržaja pristajete na primjenu gornjih uvjeta.

bottom of page